De Oosterscheldekering, ook wel bekend als de stormvloedkering, vormt het meest imposante aspect van de Deltawerken. Deze constructie strekt zich uit over een afstand van 9 kilometer en bestaat uit twee rijen van gigantische betonnen pijlers, in totaal 65 in getal.

Tussen deze massieve betonnen pijlers zijn maar liefst 62 schuiven geïntegreerd. Deze schuiven kunnen worden gesloten tijdens periodes van hoogwater in combinatie met storm, waardoor de Oosterschelde wordt afgeschermd tegen het oprukkende hoge water.

Het eiland Neeltje Jans, strategisch gelegen tussen de beweegbare delen van de kering, herbergt het Deltapark Neeltje Jans. Binnen dit park vind je tentoonstellingen en films die de watersnoodramp en de bouw van de Deltawerken in beeld brengen. Een bijzondere ervaring is het verkennen van een van de pijlers, zowel van binnen als van buiten, waardoor je een tastbaar begrip krijgt van de technische complexiteit van deze monumentale waterkering.