Datenschutz-Bestimmungen

Hofstede Elzenoord in Kon. Emmaweg 2A, 4354KC Vrouwenpolder, ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung verantwortlich.

Kontaktdetails:
Hofstede Elzenoord
Kon. Emmaweg 2A
4354KC Vrouwenpolder
Die Niederlande
+31 (0)6 20 26 53 26

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten

Hofstede Elzenoord verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, weil Sie unsere Dienste nutzen und/oder weil Sie uns diese selbst zur Verfügung stellen.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten:

 • Vor-und Nachname
 • Adressdaten
 • Telefonnummer
 • E-Mail-Addresse
Besondere und/oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten

Unsere Website und/oder unser Dienst beabsichtigen nicht, Daten über Website-Besucher zu sammeln, die jünger als 16 Jahre sind. Es sei denn, sie haben die Erlaubnis der Eltern oder Erziehungsberechtigten. Wir können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher älter als 16 Jahre ist. Wir raten Eltern daher, sich an den Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, um zu verhindern, dass Daten über Kinder ohne elterliche Zustimmung gesammelt werden. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass wir ohne diese Erlaubnis personenbezogene Daten über einen Minderjährigen gesammelt haben, kontaktieren Sie uns bitte unter [email protected] und wir werden diese Daten löschen.

Zu welchem ​​Zweck und auf welcher Grundlage verarbeiten wir personenbezogene Daten

Hofstede Elzenoord verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke:

 • Bearbeitung Ihrer Zahlung
 • Um Sie anrufen oder per E-Mail kontaktieren zu können, wenn dies für die Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich ist
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Hofstede Elzenoord verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Hofstede Elzenoord neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hofstede Elzenoord) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hofstede Elzenoord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Algemeen: Bewaartermijn niet langer dan strikt nodig is voor de beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek/vraag.
 • Reservering: Bewaartermijn tenminste 7 jaar na definitieve reservering (i.v.m. wettelijke administratieve verplichtingen).
 • Nieuwsbrief: Bewaartermijn onbepaalde tijd of tot verzoek van verwijdering.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hofstede Elzenoord gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Matomo Analytics

Hofstede Elzenoord maakt gebruik van Matomo Analytics om gegevens te verzamelen die inzicht geven in het gebruik van de website. De volgende handelingen zijn uitgevoerd om deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren en te beveiligen:

 • Laatste cijfers van uw IP-adres worden gemaskeerd
 • Alle data ligt opgeslagen op Nederlandse servers

Matomo is privacy vriendelijke analytics software, uw data zal nooit met derde gedeeld worden en kan alleen ingezien worden door Hofstede Elzenoord.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hofstede Elzenoord en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hofstede Elzenoord wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hofstede Elzenoord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].